Abonelik Formu

Mobil Demokrasi Türkiye Abonelik Formu

Size uygun planı seçip devam ediniz
Aylık Plan

Abonelik bedeli peşin olarak ödenir.

Yıllık Plan

Sözleşmede detaylandırıldığı üzere aboenlik bedeli peşin ödenir.

Öncü Kent Ödeme Planı

Hemen Başvur bölgende Öncü Kent Seçil!
Her yıl puanlama sistemi ve öncü kent olma koşulları performansa göre öncü kent vitrini oluşur veya değişir. Öncü kent vitrinindeki ilk sıralamayı ve ilk faz kriterini başvuru önceliği oluşturur. Her 3 ayda bir şikayet /önerilere verilen önem ve uygulanan referandum (anket) sayısına göre öncü kent sırası yeniden oluşturulur .
Her 3 aylık periyotlarda yeni 20 belediye öncü kent olarak kabul edilir . Ek performans talepleri ile birlikte 2022 Aralık ayında Türkiye Öncü kent beldediyesi 400 Belediye sayısı ile sınırlı kalacaktır . Diğer yılların öncü kent belediyesi alımları,kriterlere uymayan öncü kent statüsünden düşmeleri ile oluşan kontenjana göre başvuru sırasına göre alınacaktır .
Puanlama Kriteri
1. Öncelikli Başvuru 40 puan
2. Bölgesel Başvuru önceliği ilk başvuru 20 puan.
Aynı coğrafi bölgeden öncelikli başvurmuş kentin puanı diğerlerine göre üst dilimden olacaktır. Diğer başvurular Yedek sırasına alınır . 100 Öncü kontenjan oluşturulma durumuna göre tekrar bölgesel seçim yapılır.
3. Kadın Belediye Başkanlığı artı 20 puan
4. Bağımsız Belediye Başkanlığı artı 20 puan.

Yukarıda anlatılan Şeffaf Yönetim Öncü Kent Dizaynıdır. Tüm başvurular öncü kent başvurusu olmak kaydı ile 3 yıl için faturalandırılır. Ve sistemleri Öncü Kent Adayı olarak açılır. Puanlama kriterine göre öncü kent vitrininde yerini alabilir yada sonraki periyotlarda öncü kent olmak üzere yedek listesine alınır.